Hồ sơ thi giấy phép lái xe A1

Các loại giấy tờ cần có:

 • 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC,THI SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE [Tải về]
 • 01 CMND photo, không cần công chứng.
 • 01 mẫu giấy khám sức khỏe.
 • 02 ảnh 3×4 nền xanh.
 • Photo GPLX ô tô nếu có, bạn ĐƯỢC miễn thi lý thuyết
   

Hồ sơ thi giấy phép lái xe A2

Các loại giấy tờ cần có:

 • 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC,THI SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE [Tải về]
 • 01 CMND photo, không cần công chứng.
 • 01 mẫu giấy khám sức khỏe.
 • 02 ảnh 3×4 nền xanh.
 • Photo GPLX ô tô nếu có, bạn KHÔNG ĐƯỢC miễn thi lý thuyết
   

Hồ sơ thi giấy phép lái xe ÔTÔ các hạng B1, B2, C, D...

Các loại giấy tờ cần có:

 • 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC,THI SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE [Tải về]
 • 01 CMND photo, không cần công chứng.
 • 01 mẫu giấy khám sức khỏe.
 • 06 ảnh 3×4 nền xanh.
   

Mọi thắc mắc liên hệ: 0868 .05.06.85